Kitab vərəqləri niyə zaman keçdikcə saralır?

Bölmə: Maraqlı › ,
Tarix: 23:41 08.07.2024

Kitabların sarıya çevrilməsinin bir neçə əsas səbəbi var:

 

Kağız strukturu:

 

Kağızın əsas komponenti olan sellüloza rəngsiz bir maddədir. Amma sellüloza lifləri ilə yanaşı liqnin adlı bir maddə də var. Liqnin zamanla pisləşir və sarı rəng alır. Bu da kağızın sarıya çevrilməsinə səbəb olur.

 

Asidli Kağız: Keçmişdə istifadə edilən bəzi kağızlar asidli idi. Bu asid zamanla kağızın pH balansını pozaraq onun sarıya çevrilməsinə səbəb olur. Hazırda kkağızlarasidsiz istehsal olunur.

 

Ətraf mühit faktorları:

 

İşıq: Günəş işığı və flüoresan lampalar kimi sıx işıq mənbələri kağızın saralmasını sürətləndirən ən mühüm amillərdəndir. Xüsusilə, ultrabənövşəyi şüalar liqninin deqradasiyasına və kağızın saralmasına səbəb olur.

 

Rütubət: Yüksək rütubət də kitabların saralmasına səbəb ola bilər. Rütubətli mühitlər də saralmağa kömək edən kif böyüməsini təşviq edir.

 

Temperatur: İsti mühitlər də kağızların ömrünü qısaldır və onların saralmasına, xüsusilə, həddindən artıq temperatur kağızın liflərinin zəifləməsinə və rənginin solmasına səbəb olur.

 

Havanın çirklənməsi: Kükürd dioksid və azot oksidi kimi zərərli qazların atmosferə atılması zamanı havanın baş verir. Bu qazlar kağızla reaksiyaya girərək onun sarı rəngə çevrilməsi ilə nəticələnə bilər. 

 

Digər amillər:

 

Siqaret tüstüsü: Siqaret tüstüsü kağıza nüfuz edə və onun sarı və ləkələnməsinə gətirib çıxara bilər.

 

Toz: Tozun yığılması da kitabların saralmasına səbəb olur. Toz rütubəti saxladığından kağız nəmlənə və kif yarana bilər. 

 

Kitablarınızı saralmaqdan qorumaq üçün:

 

Kitablarınızı günəş işığından, flüoresan işıqlardan və istilik mənbələrindən uzaq tutun.

 

Kitablarınızı sərin və quru bir mühitdə, hava keçirən qutularda və ya bağlı rəflərdə saxlayın.

 

Kitablarınızı müntəzəm olaraq tozdan təmizləyin.

 

Kitablarınızda kif və ya ləkə görsəniz, mütəxəssislə məsləhətləşin.

 

Bu sadə ehtiyat tədbirlərinə əməl etməklə siz kitablarınızın ömrünü uzada və saralmasının qarşısını ala bilərsiniz.

 

 

Mənbə: frmtr.com

Tərcümə etdi: Aydan Qasımova